Wenglor

Wenglor razvija inteligentne senzorske tehnologije, kao i sisteme za sigurnost i obradu slika sa najsavremenijim standardima komunikacije za industriju širom sveta. Zahvaljujući inovativnim, svetskim proizvodima, ispunjavamo specijalne i standardne zahteve. Predstavljamo Vam našu izuzetnu i inovativnu ponudu proizvoda. Senzori i sistemi kroz deset kategorija nude vam savršeno rješenje za bilo koju primjenu.

FOTOELEKTRIČNI SENZORI

Wenglor sensoric je vaš pouzdan partner za fotoelektrične senzore. Naša široka paleta inovativnih proizvoda nude rješenja za kompleksne primjene u automatici. Naši fotoelektrični senzori mogu detektovati ili brojati objekte bez kontakta, mjeriti razdaljinu sa visokom preciznošću i identifikovati boje, svjetloću i luminentnost. Različiti načini montiranja omogućavaju laku i fleksibilnu instalaciju. Fiber optički kablovi se mogu konektovati na senzore omogućavajući im da se koriste u ekstremnim uslovima ili uskom prostoru.

ULTRAZVUČNI SENZORI

Wenglor ultrazvučni senzori su gotovo savršeno neosjetljivi na ometajuće faktore kao što su prevelika osvjetljenost, prašina, dim, magla, para, itd. Najbolje su rješenje za detekciju prozirnih i tamnih objekata, reflektivnih površina, sjajnih objekata i gomile materijala i tečnosti.

INDUKTIVNI SENZORI

Zahvaljujući nedostatku pokretnih dijelova, ovi senzori su lako održivi, bez dodatne opreme, vodootporni i otporni na prašinu i udarce. Otporni su od kratkog spoja i mogu se intalirati u bilo koju poziciju. Vijek trajanja ovih senzora nije ovisan o frekventnosti i broju ciklusa.

SENZORI TEČNOSTI

Wenglorovi senzori tečnosti pokrivaju širok spektar sa više od 900 proizvoda uključujući senzore za protok, pritisak i temperaturu.

OBRADA SLIKA I PAMETNE KAMERE

Uz izuzetni VisionSystem+, Wenglor portfolio proizvoda za obradu slika takođe uključuje weQube modularne platforme za obradu slika kao što su Smart Camera, Vision Sensor i OCR čitač.

2D/3D SENZORI

2D/3D senzori mjere objekte 360° u prostoru, precizno kontrolišu poziciju robota i vrše inspekciju površine u mikron. Prednosti Wenglor senzora: superiornost gdje je bitna perfomansa, time rezultujući visokom rezolucijom tačaka. To omogućava implementaciju kompleksnog mjerenja u 3D i zadataka testiranja veoma efikasno i pouzdano.

1D/2D BARKOD SKENERI

Wenglor 1D/2D i barkod skeneri koriste različite tipove svjetlosti da očitaju kod. Svjetlost se reflektuje od elementa koda na element slike u različitim uglovima i slika koda se obrađuje elektronski koristeći dekoder.

TEHNOLOGIJE SIGURNOSTI

Wenglor tehnologije sigurnosti rješavanju kompleksne, sugurnosne zadatke u svjetu automatike. Sertifikovani po zadnjim međunarodnim standardima, ova tehnologija omogućava zaštitu ljudi i mašina.