Pizzato elettrica

Pizzato electtrica pozicione sklopke se nalaze u svim vrstama industrijskih postrojenja. Nalaze se u drvnoj, metalnoj, plastičnoj, auto industriji…

Pizzato electtrica sklopke su napravljenje kako bi se uklopile u mnoštvo konfiguracija. Proizvode se u devet različitih oblika. Palta proizvoda koju Vam Pizzato electtric-a može ponuditi je jedna od najširih u svijetu.

Od 2005. godine Pizzato electtrica je počela da proizvodi svoje sklopke sa specifičnim karakteristikama za neke sektore, naročito:

 • Sklopke sa ATEX homologacijom
 • Sklopke za visoke temperature

Naša tehnička služba Vam je na raspolaganju kako bi ste izabrali najbolje rješenje.

Detaljnije informacije potražite na web stranici proizvođača Pizzato elettrica

PREKIDAČI ZA TEŠKE USLOVE

FD serija

 • Metalno kućište, s premazom epoksidnim prahom
 • Ulazni kanal PG 13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FP serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Ulazni kanal PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FL serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Tri kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FC serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Jedan kanalni ulaz PG 11 o M16x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

PREKIDAČI ZA NORMALNE USLOVE

FR serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Jedan ulazni kanal PG13,5 o M20x1,5 o PG11 o M16x1,5 o 1/2 NPT
 • Stepen zaštite: IP67

FM serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Jedan ulazni kanal PG 13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FX serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FZ serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FK serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Jedan ulazni kanal PG11 o M16x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

Modularni pozicioni prekidači

NA serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Kabl ili M12 konektor
 • Stepen zaštite: IP67 i IP69K

NF serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Kabl ili M12 konektor
 • Stepen zaštite: IP67 i IP69K

Mikroprekidači

MK serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Verzija sa pozitivnim otvorom
 • Stepen zaštite: IP20, IP40 i IP65

Prekidači za specijalne uslove

Prekidači ATEX

M2, 2G, 2D, 3G, 3D kategorija

Pozicioni prekidači za visoke temperature

 • Radna temperatura do +180°C
 • Stepen zaštite: IP67

Elektronski kontaktni blok

 • Podesivi prekidač
 • Dva statička PNP izlaza, 1NO+1NC
 • Signalni LED

Pozicioni prekidač za unutrašnje korištenje VF B serije

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Stepen zaštite IP20

Prekidači sa vanjskim dijelovima od nehrđajućeg čelika

 • Kućište od polimera
 • Vanjski metalni dijelovim od nehrđajućeg čelika
 • Stepen zaštite: IP67

Pozicioni prekidači Pizzato elettrica se koriste već dugi niz godina u sektoru liftova, zbog njihove pouzdanosti i odnosa kvalitete/cijene. Neke od prikazanih prizvoda ovde koriste svjetski poznate kompanije u tom sektoru kao njihov prvi izbor te time u čitavom svijetu. Raspon tradicionalnih pozicionih prekidača koji se koriste u sektoru liftova je veoma veliki te su zato iskazani samo neki od Pizzato verzija po zahtjevu kupaca. Pizzato elettrica je takođe razvio neke proizvode posebno za sektor liftova, kao prekidače za uređaje velike brzine i uređaje automatske nivelacije poda.

POZICIONI PREKIDAČI

 • U skladu sa EN 81
 • Polimerno kućište sa jednim ili dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Vanjski dijelovi od nehrđajućeg čelika i/ili srebrni kontakti verzije sa zlatnom pločicom
 • M12 verzije sklopljenog konektora
 • Gumeni roleri

POZICIONI PREKIDAČI

 • In conformity with EN 81
 • Sa simultanim uređajima za reset
 • Polimerno kućište sa jednim ili dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Vanjski dijelovi od nehrđajućeg čelika i/ili srebrni kontakti verzije sa zlatnom pločicom
 • M12 verzije sklopljenog konektora
 • Gumeni roleri

PREKIDAČI ZA UREĐAJE PREKOMJERNE BRZINE

SA RUČNIM RESETOM
 • Polimerno kućište sa jednim ili dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Velika osjetljivost i niska snaga aktuatora

PREKIDAČI SA ELEKTRIČNIM RESETOM

 • Polimerno kućište
 • Stepen zaštite IP67
 • Različite snage aktuatora
 • Verzije sa podešavanjem
 • Verzije sa resetom el. impulsom

PREKIDAČI VRATA

Prekidači vrata

 • Polimerno kućište
 • Auto čišćenje srebrnih kontakata
 • Stepen zaštite do IP20
 • Prozirni poklopac

Prekidači zaštićenih vrata

 • Polimerno kućište sa jednim ili dva ulazna kanala PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • 7 dostupnih aktuatora od nehrđajućeg čelika
 • M12 verzije sklopljivih konektora
 • Smanjena snaga aktuatora (B1)

PREKIDAČI OPERATORA

 • Polimerno kućište
 • Stepen zaštite IP20, IP40 o IP65
 • Dostupna 4 tipa terminala
 • Verzije sa pozitivnim otvorom

KONTROLNE STANICE EL AN SERIJE

 • Dostupne različite konfiguracije
 • Stepen zaštite IP54
 • Zaštita aktuatora
 • Interno i vanjsko popravljanje
 • Prilagođene utičnice
 • Zavrtnji

SIGNALNI PREKIDAČI

 • Polimerno kućište sa jednim ili dva ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Funkcija stabilne pozicije u skladu sa EN 81
 • Verija sa vanjskim dijelovima od nehrđajućeg čelika
 • Kontaktori u verziji M12
 • Verzije srbrnih kontakata sa zlatnim pločicama

UREĐAJI ZA AUTOMATSKU NIVELACIJU PODA

Moduli sigurnosti

 • U skladu sa EN 81
 • Izbor između automatskog starta, ručnog ili pokretanje uz pregled
 • Konekcija ulaznih kanala suprotnim potencijalima
 • Mala 22,5 mm kućišta
 • Izlazni kontakti: 2 sigurnosna NO kontakta
 • Naponi: 24 Vac/dc
 • Neosjetljivost na kratkotrajne prekide napajanja

Sigurnosni prekidači

 • U skladu sa EN 81
 • Polimerno kućište sa jednim kanalom PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Vanjski dijelovi od nehrđajućeg čelika i/ili srebrni kontakti verzije sa zlatnom pločicom
 • M12 verzije sklopljenog konektora
 • Gumeni roleri

Kompanija Pizzato elettrica je jedna od prvih italijanskih kompanija koja razvija namjenske uređaje za ovaj sektor, radeći i patentirajući nekoliko inovativnih proizvoda, te time postaje jedan od glavnih proizvođača sigurnosnih uređaja u Evropi. Širok spektar posebnih proizvoda za sigurnost mašina je u porastu sa stalnim uvođenje novih proizvoda, kompletno dizajniranih i proizvedenih od strane kompanije, kako slijedi:

 • Kodirani magnetni senzori i njihovi kontrolni moduli. Prekidači sa solenoidom se isporučuju sa uređajem bez panika i novim naponom napajanja
 • Inovativni sigurnosni prekidači
 • Novi sigurnosni moduli
 • Nove sigurnosne ručke

Dalje, proizvodi koji su već proizvodeni se često nadograđuju. Danas, klasični sigurnosni prekidač sa posebnim aktuatorom je dostigao svoju četvrtu generaciju. Sve veća svijest o važnosti ljudske sigurnosi i uvođenje novih sigurnosnih standarda daje nam samouvjerenost i ponos da učestvujemo u razvoju novih industrijskih proizvoda.

SIGURNOSNI PREKIDAČI SA POSEBNIM AKTUATOROM

Za jače korištenje, FD-FP-FL-FC serije

 • Metalno ili polimerno kućište
 • 1 – 3 ulaza kabla
 • Stepen zaštite: IP67

Za normalnu upotrebu, FR-FX-FK serije

 • Polimerno kućište
 • 1 – 2 ulaza kabla
 • Stepen zaštite: IP67

Za normalnu upotrebu, FW serije

Polimerno kućište, tri M20 ili M16 Stepen zaštite: IP67 Cilindrične ili u slotovima fiksne rupe

SENZORI

Kodirani magnetni senzori

 • Dugovječni, bez mehaničkih dijelova
 • Fiksne pločice od nehrđajućeg čelika
 • Izlazni kontakti: 2NC, 1NO+2NC or 1NO+1NC
 • Otpornost na prašinu
 • Stepen zaštite IP67 i IP69K
 • Kodirani aktuator
 • Polimerno kućište
 • Verzije sa M8 ili M12 integrisanim konektorom

Sigurnosni senzori sa RFID tehnologijom

 • Bez kontaktno korištenje sa RFID tehnologijom
 • Digitalno kodirani aktuator
 • Korištenje sigurnosnih aplikacija do SIL3/PLe
 • Stepen zaštite IP67 i IP69K
 • Produženi vijek trajanja
 • 4 LED-a za displej statusa senzora
 • Tehno-polimerno kućište sa laserski ugraviranim oznakama
 • Verzije sa M12 konektorom

SIGURNOSNI PREKIDAČI ZA VRATA

Prekidači za vrata HP serije

 • Metalno kućište s laserski ugraviranim oznakama
 • Dostupno 4 vrsta ugrađenih kablova, izlaz od vrha, dna ili sa stražnje strane
 • Verzije s M12 konektorima
 • Stepen zaštite IP67 iIP69K
 • 9 kontaktnih blokova s pozitivnim otvaranjem za sigurnosne aplikacije
 • Dopunske šarke bez kontakta

Prekidači za vrata HX serije

 • AISI 316L kućište od nehrđajućeg čelika s laserski ugraviranim oznakama Stepen zaštite IP67 iIP69K
 • Električni kontaktni blokovi s LED lampicama koje označavaju 4 statusa
 • Električni kontaktni blokovi za sigurnosne aplikacije do SIL 3 / PL e
 • Dva mehanička kontaktna bloka s pozitivnim otvaranjem za sigurnosne aplikacije
 • Dopunske šarke bez kontakta

Prekidači za vrata, FD-FL-FC serije za teške uslove rada

 • Metalno kućište
 • Jedan do tri otvora za uvodnice
 • Stepen zaštite: IP67

Prekidači za vrata, normalni uslovi rada, FR-FM-FX-FZ-FK serije

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Jedan do tri otvora za uvodnice
 • Stepen zaštite: IP67

Prekidači za vrata s podesivom polugicom, normalni uslovi rada, FR-FM-FX-FZ-FK serije

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Jedan do dva otvora za uvodnice
 • Stepen zaštite: IP67

SIGURNOSNI PREKIDAČI SA KLJUČEM

Sa solenoidom, za teške uslove rada, FG serija

 • Zadržna sila ključa 2500 N
 • 8 kontaktnih blokova sa 4 pola
 • Metalno kućište, tri otvora za uvodnicu M20
 • Stepen zaštite IP67
 • Rotirajuća glava
 • Rad sa solenoidom pod naponom ili bez napona
 • Verzija sa sigurnosnom tipkom

Sa solenoidom, za teške uslove rada, FS serija

 • Polimerno kućište
 • Dostupno 6 kontaktnih blokova
 • Dostupno 6 verzija ključeva od nehrđajućeg čelika
 • Dostupna s tri različita napona napajanja
 • Verzija sa sigurnosnom tipkom
 • Verzija sa solenoidom pod naponom ili bez napona

S mehaničkom odgodom, za teške uslove rada, FD-FP serija

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Jedan otvor za uvodnicu
 • Neovisno orijentirana glava s dva ulaza za ključ
 • Stepen zaštite IP67

S bravom, za teške uslove rada, FD-FP serija

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Jedan otvor za uvodnicu
 • Neovisno orijentirana glava s dva ulaza za ključ
 • Stepen zaštite IP67

SIGURNOSNE RUČKE

P-KUBE linija sigurnosnih ručki

 • Metalno kućište
 • Opcija dodatnog zaključavanja
 • Kompatibilni sa sigurnosnim prekidačima FD serije s odvojenim ključem i sigurnosnim prekidačem FG serije sa solenoidom.

VF AP-S linija sigurnosnih ručki

 • Lagan i kompaktan proizvod
 • S aluminijskom ili plastičnom ručicom
 • Dodatna poluga za otvaranje s unutarnje strane
 • Kompatibilan sa sigurnosnim prekidačima FD serije s odvojenim ključem i sigurnosnim prekidačem FG serije sa solenoidom.

POTEZNI SIGURNOSNI PREKIDAČI

S resetiranjem, za teške uslove rada, FD-FP-FL-FC serija

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Od jedan do tri otvora za uvodnicu
 • Stupanj zaštite: IP67

Bez resetiranja, za teške uslove rada, FD-FP-FL-FC serija

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Od jedan do tri otvora za uvodnicu
 • Stupanj zaštite: IP67

Sigurnosni moduli CS serije stvarani su s jasnim ciljem sigurnosti i pouzdanosti proizvoda. Dizajn, razvoj i proizvodnja ovih proizvoda pokretana je strašću za kvalitetom koja razlikuje Pizzato Elettrica od drugih. Najveća moguća sigurnost osnovni je princip iza ove ponude asortimana.

CS AR51 SIGURNOSNI MODULI

ZA ISKLJUČENJE U NUŽDI I NADZOR VRATA, SIGURNOSNI PODLOŠCI I RUBOVI SA TEHNOLOGIJOM 4 ŽICE
 • Dvostruki kanal ulaznog kruga, 24 Vac/dc napajanje
 • SIL razina do SIL 3 prema EN IEC 62061 standardima, razina performansi (PL) do PL e prema EN ISO 13849-1 standardima i sigurnosna kategorija do 4 prema EN 954-1 normi
 • Automatsko, s nadzorom ili ručno pokretanje
 • Spojivo na elektromehaničke kontakte, sigurnosne podmetače ili rubove
 • Malo kućište, vijci ili opružni priključak
 • Izlazni kontakti: 2 NO sigurnosna kontakta

CS AT SIGURNOSNI MODULI

za isključenje u nuždi i nadzor vrata s kontaktima, s vremenskom odgodom pri otvaranju ulaznih kanala
 • Jednostruki ili dvostruki kanal ulaznog kruga, 24 Vac/dc; 120 Vac; 230 Vac napajanje
 • SIL nivo do SIL 3 prema EN IEC 62061 standardima, nivo performansi (PL) do PL e prema EN ISO 13849-1 standardima i sigurnosna kategorija do 4 prema EN 954-1 normi
 • Fiksno vrijeme ili verzija s prilagodbom vremena
 • Kućište od 45 mm, vijci ili opružni priključak

CS FS MODULI SIGURNOSNOG BROJAČA

za isključenje u nuždi i nadzor vrata s kontaktima, s vremenskom odgodom pri otvaranju ulaznih kanala
 • Verzija s fiksnim ili prilagodljivim vremenom, odgoda uključivanja i isključivanja
 • 24 Vac/dc;120 Vac;230 Vac napajanje
 • Kućište od 45 mm, terminal s vijcima ili opružni priključak

SIGURNOSNI MODULI CS DM

za kontrolu sinkroniziranja ili dvoručnog upravljačkog uređaja
 • Sertifikovani za dvoručni kontrolni uređaj tip IIIC
 • 24 Vac/dc; 120 Vac; 230 Vac napajanje
 • Malo kućište, terminal s vijcima ili opružni priključak

CS AM SIGURNOSNI MODULI

za nadzor zastoja motora
 • 24 … 230 Vac/dc napajanje
 • Mogućnost spajanja jednofaznih ili trofaznih motora na mjerni krug
 • 45 mm kućište, terminal s vijcima ili opružni priključak

CS ME MODULI

za proširenje s trenutnim kontaktima ili kontaktima s odgodom kod isključenja
 • Iskoristivi za proširenje kontakata sigurnosnih modula
 • Kontakti s vremenskom odgodom kod isključenja (do 12 sekundi)
 • Malo kućište, terminal s vijcima ili opružni priključak

CS MF MODULI

predprogramirani multifunkcijski moduli
 • Predprogramirani moduli za specifične aplikacije ili za generičke sigurnosne makro funkcije
 • Bez softwarea, proizvod je odmah upotrebljiv
 • Prikladni za krugove pri SIL3 (EN 62061), PLe (EN 13849) ili kategoriji 4 (EN 954-1)

CS MP MODULI

programirani multifunkcijski moduli
 • Moduli za sigurnosne funkcije koji se mogu programirati
 • Software razvijen od strane studija Gemnis
 • Prikladni za krugove pri SIL3 (EN 62061), PLe (EN ISO 13849-1) ili kategoriji 4 (EN ISO 13849-1)

Zahvaljujući uvođenju EROUND kontrolnih i signalnih uređaja, Pizzato Elettrica širi svoju ponudu u sektoru signalno-upravljačkih uređaja. Stvoreni s namjerom poboljšanja funkcionalnosti proizvoda koji su već prisutni na tržištu, kontrolni i signalni uređaji EROUND linije imaju odlične tehničke osobine i predstavljaju najcjelovitiju ponudu o ovom sigurnosnom sektoru.

NOŽNI PREKIDAČI

Nožni prekidači PX-PA serije

 • Polimerno kućište
 • Jedan otvor za uvodnicu
 • Stepen zaštite: IP53 ili IP65

Modularni nožni prekidač) PC serije

 • Polimerno kućište
 • Jedan otvor za uvodnicu
 • Stepen zaštite: IP53 ili IP65

TIPKALA

Tipkala PU-PL serije

 • 4 različita oblika
 • Standardna ili osvjetljena verzija
 • Smanjena sila aktiviranja
 • Stepen zaštite IP67 ili IP69K
 • Verzija s tipkom s povratom ili s tipkom koja ostaje u položaju

Dvostruka i trostruka tipkala PD – PT serije

 • Verzije s dva ili tri tipkala
 • Stepen zaštite IP67
 • Osvjetljena verzija

Tipkala za isključenje u nuždi, PE serija

 • 3 različite verzije otpuštanja signala
 • Stepen zaštite IP67 ili IP69K
 • Verzija s mehaničkim i / ili svjetlosnim indikatorom

Zakretna tipkala SE-SL-SC serije

 • Zakretna tipkala s kratkim ili dugim ručicama, sa zakretnim gumbom ili ključem
 • Standardna ili osvjetljena verzija
 • Smanjena sila aktiviranja
 • Stepen zaštite IP67 ili IP69K
 • Verzija s ručicom s povratom ili s ručicom koja ostaje u položaju

Lampice IL serije

 • Stepen zaštite IP67 ili IP69K
 • Moguća prilagodba
 • Obojene leće koje se mogu ukloniti po potrebi

KONTAKTNI BLOKOVI

Pojedinačni kontaktni blokovi CP-CF serije

 • Visoko pouzdani kontaktni blokovi sa četiri puta više kontaktnih točaka, samočistivi
 • Verzija s pozlaćenim kontaktima
 • NC kontakt s pozitivnom otvaranjem za sigurnosne aplikacije, prema IEC 6097-5-1 normama
 • Verzije s učvršćivanjem na panel ili bazu

Jednostruki samonadzirani kontaktni blokovi CP-CF serije

 • Samonadzirani kontaktni blokovi. Otvor strujnog kruga ukazuje na odvajanje od uređaja
 • Verzija s pozlaćenim kontaktima
 • Pozitivan otvor na NC kontaktima prema IEC 6097-5-1 normama
 • Verzije s učvršćivanjem panela i baze

Dvostruki kontaktni blokovi CP-CF serije

 • Visoko pouzdani kontaktni blokovi sa četiri puta više kontaktnih točaka, samočistivi
 • Verzija s pozlaćenim kontaktima
 • NC kontakt s pozitivnom otvaranjem za sigurnosne aplikacije, prema IEC 6097-5-1 normama
 • Verzije s učvršćivanjem panela i baze

Zaštićeni kontaktni blokovi FR-FX-FK serije

 • Stupanj zaštite IP67 prema IEC 60529 standardima
 • Izrađeni od polimera ojačanog staklom
 • Pozlaćene verzije kontakta

UTIČNICE I PRIKLJUČCI

RJ45 utičnica

 • RJ45 konektori
 • Stepen zaštite IP67
 • Verzija utičnica / utičnica
 • Verzija utičnica/kabel/muški konektor

USB priključak

 • Dvije brzine prijenosa podataka
 • Stepen zaštite IP67
 • Verzija utičnica / utičnica
 • Verzija utičnica/kabel/muški konektor

POTENCIOMETRI

Potenciometri E6 serije

 • Potpuno ugrađeni potenciometar u kompaktnom kućištu
 • Stepen zaštite IP67
 • Rotirajući potenciometar s Cermet tehnologijom
 • 3-polni PUSH-IN sistem s opružnim priključkom
 • Različite vrijednosti otpora

DODACI

Svjetleća natpisna pločica VE DL serije

 • Visoka vidljivost
 • Stepen zaštite IP65
 • Kompaktan dizajn
 • Neizbrisiva oznaka
 • Moguće prilagodbe

KUĆIŠTA

Kućišta ES serije

 • Stepen zaštite IP67 i IP69K prema IEC 60529
 • Vijci od nehrđajućeg čelika
 • 4 otvora za uvodnice
 • Uz kućište dolaze i kapice za vijke

Kućišta EA serije

 • Stepen zaštite IP67 i IP69K prema IEC 60529
 • Vijci od nehrđajućeg čelika
 • 2 + 2 otvora za uvodnice

Širok spektar dodataka za kompletiranje Pizzato Elettrica proizvoda. Stotine jedinica na skladištu. Kompatibilnost sa svim poznatim Pizzato Elettrica proizvodima.

POZICIONE SKLOPKE

Pizzato electtrica pozicione sklopke se nalaze u svim vrstama industrijskih postrojenja. Nalaze se u drvnoj, metalnoj, plastičnoj, auto industriji…

Pizzato electtrica sklopke su napravljenje kako bi se uklopile u mnoštvo konfiguracija. Proizvode se u devet različitih oblika. Palta proizvoda koju Vam Pizzato electtric-a može ponuditi je jedna od najširih u svijetu.

Od 2005. godine Pizzato electtrica je počela da proizvodi svoje sklopke sa specifičnim karakteristikama za neke sektore, naročito:

 • Sklopke sa ATEX homologacijom
 • Sklopke za visoke temperature

Naša tehnička služba Vam je na raspolaganju kako bi ste izabrali najbolje rješenje.

Detaljnije informacije potražite na web stranici proizvođača Pizzato elettrica

PREKIDAČI ZA TEŠKE USLOVE

FD serija

 • Metalno kućište, s premazom epoksidnim prahom
 • Ulazni kanal PG 13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FP serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Ulazni kanal PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FL serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Tri kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FC serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Jedan kanalni ulaz PG 11 o M16x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

PREKIDAČI ZA NORMALNE USLOVE

FR serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Jedan ulazni kanal PG13,5 o M20x1,5 o PG11 o M16x1,5 o 1/2 NPT
 • Stepen zaštite: IP67

FM serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Jedan ulazni kanal PG 13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FX serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FZ serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

FK serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Jedan ulazni kanal PG11 o M16x1,5
 • Stepen zaštite: IP67

Modularni pozicioni prekidači

NA serija

 • Metalno kućište, obloženo epoksidnim prahom
 • Kabl ili M12 konektor
 • Stepen zaštite: IP67 i IP69K

NF serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Kabl ili M12 konektor
 • Stepen zaštite: IP67 i IP69K

Mikroprekidači

MK serija

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Verzija sa pozitivnim otvorom
 • Stepen zaštite: IP20, IP40 i IP65

Prekidači za specijalne uslove

Prekidači ATEX

M2, 2G, 2D, 3G, 3D kategorija

Pozicioni prekidači za visoke temperature

 • Radna temperatura do +180°C
 • Stepen zaštite: IP67

Elektronski kontaktni blok

 • Podesivi prekidač
 • Dva statička PNP izlaza, 1NO+1NC
 • Signalni LED

Pozicioni prekidač za unutrašnje korištenje VF B serije

 • Kućište urađeno od polimerskog pojačanog stakla, vatrostalni, termoplastika otporna na udarce
 • Stepen zaštite IP20

Prekidači sa vanjskim dijelovima od nehrđajućeg čelika

 • Kućište od polimera
 • Vanjski metalni dijelovim od nehrđajućeg čelika
 • Stepen zaštite: IP67
LIFT UREĐAJI

Pozicioni prekidači Pizzato elettrica se koriste već dugi niz godina u sektoru liftova, zbog njihove pouzdanosti i odnosa kvalitete/cijene. Neke od prikazanih prizvoda ovde koriste svjetski poznate kompanije u tom sektoru kao njihov prvi izbor te time u čitavom svijetu. Raspon tradicionalnih pozicionih prekidača koji se koriste u sektoru liftova je veoma veliki te su zato iskazani samo neki od Pizzato verzija po zahtjevu kupaca. Pizzato elettrica je takođe razvio neke proizvode posebno za sektor liftova, kao prekidače za uređaje velike brzine i uređaje automatske nivelacije poda.

POZICIONI PREKIDAČI

 • U skladu sa EN 81
 • Polimerno kućište sa jednim ili dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Vanjski dijelovi od nehrđajućeg čelika i/ili srebrni kontakti verzije sa zlatnom pločicom
 • M12 verzije sklopljenog konektora
 • Gumeni roleri

POZICIONI PREKIDAČI

 • In conformity with EN 81
 • Sa simultanim uređajima za reset
 • Polimerno kućište sa jednim ili dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Vanjski dijelovi od nehrđajućeg čelika i/ili srebrni kontakti verzije sa zlatnom pločicom
 • M12 verzije sklopljenog konektora
 • Gumeni roleri

PREKIDAČI ZA UREĐAJE PREKOMJERNE BRZINE

SA RUČNIM RESETOM
 • Polimerno kućište sa jednim ili dva kanalna ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Velika osjetljivost i niska snaga aktuatora

PREKIDAČI SA ELEKTRIČNIM RESETOM

 • Polimerno kućište
 • Stepen zaštite IP67
 • Različite snage aktuatora
 • Verzije sa podešavanjem
 • Verzije sa resetom el. impulsom

PREKIDAČI VRATA

Prekidači vrata

 • Polimerno kućište
 • Auto čišćenje srebrnih kontakata
 • Stepen zaštite do IP20
 • Prozirni poklopac

Prekidači zaštićenih vrata

 • Polimerno kućište sa jednim ili dva ulazna kanala PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • 7 dostupnih aktuatora od nehrđajućeg čelika
 • M12 verzije sklopljivih konektora
 • Smanjena snaga aktuatora (B1)

PREKIDAČI OPERATORA

 • Polimerno kućište
 • Stepen zaštite IP20, IP40 o IP65
 • Dostupna 4 tipa terminala
 • Verzije sa pozitivnim otvorom

KONTROLNE STANICE EL AN SERIJE

 • Dostupne različite konfiguracije
 • Stepen zaštite IP54
 • Zaštita aktuatora
 • Interno i vanjsko popravljanje
 • Prilagođene utičnice
 • Zavrtnji

SIGNALNI PREKIDAČI

 • Polimerno kućište sa jednim ili dva ulaza PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Funkcija stabilne pozicije u skladu sa EN 81
 • Verija sa vanjskim dijelovima od nehrđajućeg čelika
 • Kontaktori u verziji M12
 • Verzije srbrnih kontakata sa zlatnim pločicama

UREĐAJI ZA AUTOMATSKU NIVELACIJU PODA

Moduli sigurnosti

 • U skladu sa EN 81
 • Izbor između automatskog starta, ručnog ili pokretanje uz pregled
 • Konekcija ulaznih kanala suprotnim potencijalima
 • Mala 22,5 mm kućišta
 • Izlazni kontakti: 2 sigurnosna NO kontakta
 • Naponi: 24 Vac/dc
 • Neosjetljivost na kratkotrajne prekide napajanja

Sigurnosni prekidači

 • U skladu sa EN 81
 • Polimerno kućište sa jednim kanalom PG13,5 o M20x1,5
 • Stepen zaštite IP67
 • Vanjski dijelovi od nehrđajućeg čelika i/ili srebrni kontakti verzije sa zlatnom pločicom
 • M12 verzije sklopljenog konektora
 • Gumeni roleri
SIGURNOSNI UREĐAJI

Kompanija Pizzato elettrica je jedna od prvih italijanskih kompanija koja razvija namjenske uređaje za ovaj sektor, radeći i patentirajući nekoliko inovativnih proizvoda, te time postaje jedan od glavnih proizvođača sigurnosnih uređaja u Evropi. Širok spektar posebnih proizvoda za sigurnost mašina je u porastu sa stalnim uvođenje novih proizvoda, kompletno dizajniranih i proizvedenih od strane kompanije, kako slijedi:

 • Kodirani magnetni senzori i njihovi kontrolni moduli. Prekidači sa solenoidom se isporučuju sa uređajem bez panika i novim naponom napajanja
 • Inovativni sigurnosni prekidači
 • Novi sigurnosni moduli
 • Nove sigurnosne ručke

Dalje, proizvodi koji su već proizvodeni se često nadograđuju. Danas, klasični sigurnosni prekidač sa posebnim aktuatorom je dostigao svoju četvrtu generaciju. Sve veća svijest o važnosti ljudske sigurnosi i uvođenje novih sigurnosnih standarda daje nam samouvjerenost i ponos da učestvujemo u razvoju novih industrijskih proizvoda.

SIGURNOSNI PREKIDAČI SA POSEBNIM AKTUATOROM

Za jače korištenje, FD-FP-FL-FC serije

 • Metalno ili polimerno kućište
 • 1 – 3 ulaza kabla
 • Stepen zaštite: IP67

Za normalnu upotrebu, FR-FX-FK serije

 • Polimerno kućište
 • 1 – 2 ulaza kabla
 • Stepen zaštite: IP67

Za normalnu upotrebu, FW serije

Polimerno kućište, tri M20 ili M16 Stepen zaštite: IP67 Cilindrične ili u slotovima fiksne rupe

SENZORI

Kodirani magnetni senzori

 • Dugovječni, bez mehaničkih dijelova
 • Fiksne pločice od nehrđajućeg čelika
 • Izlazni kontakti: 2NC, 1NO+2NC or 1NO+1NC
 • Otpornost na prašinu
 • Stepen zaštite IP67 i IP69K
 • Kodirani aktuator
 • Polimerno kućište
 • Verzije sa M8 ili M12 integrisanim konektorom

Sigurnosni senzori sa RFID tehnologijom

 • Bez kontaktno korištenje sa RFID tehnologijom
 • Digitalno kodirani aktuator
 • Korištenje sigurnosnih aplikacija do SIL3/PLe
 • Stepen zaštite IP67 i IP69K
 • Produženi vijek trajanja
 • 4 LED-a za displej statusa senzora
 • Tehno-polimerno kućište sa laserski ugraviranim oznakama
 • Verzije sa M12 konektorom

SIGURNOSNI PREKIDAČI ZA VRATA

Prekidači za vrata HP serije

 • Metalno kućište s laserski ugraviranim oznakama
 • Dostupno 4 vrsta ugrađenih kablova, izlaz od vrha, dna ili sa stražnje strane
 • Verzije s M12 konektorima
 • Stepen zaštite IP67 iIP69K
 • 9 kontaktnih blokova s pozitivnim otvaranjem za sigurnosne aplikacije
 • Dopunske šarke bez kontakta

Prekidači za vrata HX serije

 • AISI 316L kućište od nehrđajućeg čelika s laserski ugraviranim oznakama Stepen zaštite IP67 iIP69K
 • Električni kontaktni blokovi s LED lampicama koje označavaju 4 statusa
 • Električni kontaktni blokovi za sigurnosne aplikacije do SIL 3 / PL e
 • Dva mehanička kontaktna bloka s pozitivnim otvaranjem za sigurnosne aplikacije
 • Dopunske šarke bez kontakta

Prekidači za vrata, FD-FL-FC serije za teške uslove rada

 • Metalno kućište
 • Jedan do tri otvora za uvodnice
 • Stepen zaštite: IP67

Prekidači za vrata, normalni uslovi rada, FR-FM-FX-FZ-FK serije

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Jedan do tri otvora za uvodnice
 • Stepen zaštite: IP67

Prekidači za vrata s podesivom polugicom, normalni uslovi rada, FR-FM-FX-FZ-FK serije

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Jedan do dva otvora za uvodnice
 • Stepen zaštite: IP67

SIGURNOSNI PREKIDAČI SA KLJUČEM

Sa solenoidom, za teške uslove rada, FG serija

 • Zadržna sila ključa 2500 N
 • 8 kontaktnih blokova sa 4 pola
 • Metalno kućište, tri otvora za uvodnicu M20
 • Stepen zaštite IP67
 • Rotirajuća glava
 • Rad sa solenoidom pod naponom ili bez napona
 • Verzija sa sigurnosnom tipkom

Sa solenoidom, za teške uslove rada, FS serija

 • Polimerno kućište
 • Dostupno 6 kontaktnih blokova
 • Dostupno 6 verzija ključeva od nehrđajućeg čelika
 • Dostupna s tri različita napona napajanja
 • Verzija sa sigurnosnom tipkom
 • Verzija sa solenoidom pod naponom ili bez napona

S mehaničkom odgodom, za teške uslove rada, FD-FP serija

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Jedan otvor za uvodnicu
 • Neovisno orijentirana glava s dva ulaza za ključ
 • Stepen zaštite IP67

S bravom, za teške uslove rada, FD-FP serija

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Jedan otvor za uvodnicu
 • Neovisno orijentirana glava s dva ulaza za ključ
 • Stepen zaštite IP67

SIGURNOSNE RUČKE

P-KUBE linija sigurnosnih ručki

 • Metalno kućište
 • Opcija dodatnog zaključavanja
 • Kompatibilni sa sigurnosnim prekidačima FD serije s odvojenim ključem i sigurnosnim prekidačem FG serije sa solenoidom.

VF AP-S linija sigurnosnih ručki

 • Lagan i kompaktan proizvod
 • S aluminijskom ili plastičnom ručicom
 • Dodatna poluga za otvaranje s unutarnje strane
 • Kompatibilan sa sigurnosnim prekidačima FD serije s odvojenim ključem i sigurnosnim prekidačem FG serije sa solenoidom.

POTEZNI SIGURNOSNI PREKIDAČI

S resetiranjem, za teške uslove rada, FD-FP-FL-FC serija

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Od jedan do tri otvora za uvodnicu
 • Stupanj zaštite: IP67

Bez resetiranja, za teške uslove rada, FD-FP-FL-FC serija

 • Metalno ili polimerno kućište
 • Od jedan do tri otvora za uvodnicu
 • Stupanj zaštite: IP67
SIGURNOSNI MODULI

Sigurnosni moduli CS serije stvarani su s jasnim ciljem sigurnosti i pouzdanosti proizvoda. Dizajn, razvoj i proizvodnja ovih proizvoda pokretana je strašću za kvalitetom koja razlikuje Pizzato Elettrica od drugih. Najveća moguća sigurnost osnovni je princip iza ove ponude asortimana.

CS AR51 SIGURNOSNI MODULI

ZA ISKLJUČENJE U NUŽDI I NADZOR VRATA, SIGURNOSNI PODLOŠCI I RUBOVI SA TEHNOLOGIJOM 4 ŽICE
 • Dvostruki kanal ulaznog kruga, 24 Vac/dc napajanje
 • SIL razina do SIL 3 prema EN IEC 62061 standardima, razina performansi (PL) do PL e prema EN ISO 13849-1 standardima i sigurnosna kategorija do 4 prema EN 954-1 normi
 • Automatsko, s nadzorom ili ručno pokretanje
 • Spojivo na elektromehaničke kontakte, sigurnosne podmetače ili rubove
 • Malo kućište, vijci ili opružni priključak
 • Izlazni kontakti: 2 NO sigurnosna kontakta

CS AT SIGURNOSNI MODULI

za isključenje u nuždi i nadzor vrata s kontaktima, s vremenskom odgodom pri otvaranju ulaznih kanala
 • Jednostruki ili dvostruki kanal ulaznog kruga, 24 Vac/dc; 120 Vac; 230 Vac napajanje
 • SIL nivo do SIL 3 prema EN IEC 62061 standardima, nivo performansi (PL) do PL e prema EN ISO 13849-1 standardima i sigurnosna kategorija do 4 prema EN 954-1 normi
 • Fiksno vrijeme ili verzija s prilagodbom vremena
 • Kućište od 45 mm, vijci ili opružni priključak

CS FS MODULI SIGURNOSNOG BROJAČA

za isključenje u nuždi i nadzor vrata s kontaktima, s vremenskom odgodom pri otvaranju ulaznih kanala
 • Verzija s fiksnim ili prilagodljivim vremenom, odgoda uključivanja i isključivanja
 • 24 Vac/dc;120 Vac;230 Vac napajanje
 • Kućište od 45 mm, terminal s vijcima ili opružni priključak

SIGURNOSNI MODULI CS DM

za kontrolu sinkroniziranja ili dvoručnog upravljačkog uređaja
 • Sertifikovani za dvoručni kontrolni uređaj tip IIIC
 • 24 Vac/dc; 120 Vac; 230 Vac napajanje
 • Malo kućište, terminal s vijcima ili opružni priključak

CS AM SIGURNOSNI MODULI

za nadzor zastoja motora
 • 24 … 230 Vac/dc napajanje
 • Mogućnost spajanja jednofaznih ili trofaznih motora na mjerni krug
 • 45 mm kućište, terminal s vijcima ili opružni priključak

CS ME MODULI

za proširenje s trenutnim kontaktima ili kontaktima s odgodom kod isključenja
 • Iskoristivi za proširenje kontakata sigurnosnih modula
 • Kontakti s vremenskom odgodom kod isključenja (do 12 sekundi)
 • Malo kućište, terminal s vijcima ili opružni priključak

CS MF MODULI

predprogramirani multifunkcijski moduli
 • Predprogramirani moduli za specifične aplikacije ili za generičke sigurnosne makro funkcije
 • Bez softwarea, proizvod je odmah upotrebljiv
 • Prikladni za krugove pri SIL3 (EN 62061), PLe (EN 13849) ili kategoriji 4 (EN 954-1)

CS MP MODULI

programirani multifunkcijski moduli
 • Moduli za sigurnosne funkcije koji se mogu programirati
 • Software razvijen od strane studija Gemnis
 • Prikladni za krugove pri SIL3 (EN 62061), PLe (EN ISO 13849-1) ili kategoriji 4 (EN ISO 13849-1)
SIGNALNO UPRAVLJAČKI UREĐAJI

Zahvaljujući uvođenju EROUND kontrolnih i signalnih uređaja, Pizzato Elettrica širi svoju ponudu u sektoru signalno-upravljačkih uređaja. Stvoreni s namjerom poboljšanja funkcionalnosti proizvoda koji su već prisutni na tržištu, kontrolni i signalni uređaji EROUND linije imaju odlične tehničke osobine i predstavljaju najcjelovitiju ponudu o ovom sigurnosnom sektoru.

NOŽNI PREKIDAČI

Nožni prekidači PX-PA serije

 • Polimerno kućište
 • Jedan otvor za uvodnicu
 • Stepen zaštite: IP53 ili IP65

Modularni nožni prekidač) PC serije

 • Polimerno kućište
 • Jedan otvor za uvodnicu
 • Stepen zaštite: IP53 ili IP65

TIPKALA

Tipkala PU-PL serije

 • 4 različita oblika
 • Standardna ili osvjetljena verzija
 • Smanjena sila aktiviranja
 • Stepen zaštite IP67 ili IP69K
 • Verzija s tipkom s povratom ili s tipkom koja ostaje u položaju

Dvostruka i trostruka tipkala PD – PT serije

 • Verzije s dva ili tri tipkala
 • Stepen zaštite IP67
 • Osvjetljena verzija

Tipkala za isključenje u nuždi, PE serija

 • 3 različite verzije otpuštanja signala
 • Stepen zaštite IP67 ili IP69K
 • Verzija s mehaničkim i / ili svjetlosnim indikatorom

Zakretna tipkala SE-SL-SC serije

 • Zakretna tipkala s kratkim ili dugim ručicama, sa zakretnim gumbom ili ključem
 • Standardna ili osvjetljena verzija
 • Smanjena sila aktiviranja
 • Stepen zaštite IP67 ili IP69K
 • Verzija s ručicom s povratom ili s ručicom koja ostaje u položaju

Lampice IL serije

 • Stepen zaštite IP67 ili IP69K
 • Moguća prilagodba
 • Obojene leće koje se mogu ukloniti po potrebi

KONTAKTNI BLOKOVI

Pojedinačni kontaktni blokovi CP-CF serije

 • Visoko pouzdani kontaktni blokovi sa četiri puta više kontaktnih točaka, samočistivi
 • Verzija s pozlaćenim kontaktima
 • NC kontakt s pozitivnom otvaranjem za sigurnosne aplikacije, prema IEC 6097-5-1 normama
 • Verzije s učvršćivanjem na panel ili bazu

Jednostruki samonadzirani kontaktni blokovi CP-CF serije

 • Samonadzirani kontaktni blokovi. Otvor strujnog kruga ukazuje na odvajanje od uređaja
 • Verzija s pozlaćenim kontaktima
 • Pozitivan otvor na NC kontaktima prema IEC 6097-5-1 normama
 • Verzije s učvršćivanjem panela i baze

Dvostruki kontaktni blokovi CP-CF serije

 • Visoko pouzdani kontaktni blokovi sa četiri puta više kontaktnih točaka, samočistivi
 • Verzija s pozlaćenim kontaktima
 • NC kontakt s pozitivnom otvaranjem za sigurnosne aplikacije, prema IEC 6097-5-1 normama
 • Verzije s učvršćivanjem panela i baze

Zaštićeni kontaktni blokovi FR-FX-FK serije

 • Stupanj zaštite IP67 prema IEC 60529 standardima
 • Izrađeni od polimera ojačanog staklom
 • Pozlaćene verzije kontakta

UTIČNICE I PRIKLJUČCI

RJ45 utičnica

 • RJ45 konektori
 • Stepen zaštite IP67
 • Verzija utičnica / utičnica
 • Verzija utičnica/kabel/muški konektor

USB priključak

 • Dvije brzine prijenosa podataka
 • Stepen zaštite IP67
 • Verzija utičnica / utičnica
 • Verzija utičnica/kabel/muški konektor

POTENCIOMETRI

Potenciometri E6 serije

 • Potpuno ugrađeni potenciometar u kompaktnom kućištu
 • Stepen zaštite IP67
 • Rotirajući potenciometar s Cermet tehnologijom
 • 3-polni PUSH-IN sistem s opružnim priključkom
 • Različite vrijednosti otpora

DODACI

Svjetleća natpisna pločica VE DL serije

 • Visoka vidljivost
 • Stepen zaštite IP65
 • Kompaktan dizajn
 • Neizbrisiva oznaka
 • Moguće prilagodbe

KUĆIŠTA

Kućišta ES serije

 • Stepen zaštite IP67 i IP69K prema IEC 60529
 • Vijci od nehrđajućeg čelika
 • 4 otvora za uvodnice
 • Uz kućište dolaze i kapice za vijke

Kućišta EA serije

 • Stepen zaštite IP67 i IP69K prema IEC 60529
 • Vijci od nehrđajućeg čelika
 • 2 + 2 otvora za uvodnice
PRIBOR

Širok spektar dodataka za kompletiranje Pizzato Elettrica proizvoda. Stotine jedinica na skladištu. Kompatibilnost sa svim poznatim Pizzato Elettrica proizvodima.