Pepperl+Fuchs

Već deceniju Pepperl+Fuchs razvija i distribuira industrijske senzore i sisteme sa standardima najveće kvalitete za korištenje u automatici. Veoma raznolik portfolio nudi senzore za standardne aplikacije kao i za namjenska rješenja. U bliskoj saradnji sa našim stručnjacima, dobijate savršene sisteme senzora prema vašim posebnim specifikacijama.
Naš portfolio proizvoda industrijskih senzora za industrijsku automatiku je poseban po visokom stepenu inovativnosti. Sastoji se od induktivnih, fotoelektričnih, kapacitivnih, magnetnih i ultrazvučnih senzora. Dodatno, nudimo veoma moćne komponente kao što su rotacioni enkoderi, pozicioneri i sistemi identifikacije (RFID, Data Matrix, Barcode), AS-Interface takođe kao i odgovarajući dodaci. Industrijski sistemi nadzora i senzori nadzora zaokružuju ovu izuzetnu paletu proizvoda.